Ga direct naar de inhoud

Toekomst gebouwen en huurders Merwede OPG-terrein

Een intensieve en fijne samenwerking met gemeente Utrecht heeft geresulteerd in een veelbelovend College besluit aangaande het OPG terrein in Utrecht.

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht ziet een toekomst voor waardevolle gebouwen en huurders in de nieuwe stadswijk Merwede. De gemeente gaat de komende tijd bekijken hoe vijf gebouwen van het OPG-complex voor het gebied behouden kunnen blijven. Ook wil het college het gesprek voortzetten met de huurders op het OPG-terrein die goed passen bij de ontwikkeling van de gezonde en levendige stadswijk Merwede.
Uitgangspunt voor dit besluit is het onderzoeksrapport ‘Toekomst gebouwen en huurders’, dat is uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met Mei.

Onze rol in dit proces is dat we heel zorgvuldig onderzoek doen naar de gebouwen, op gebied van cultuur historie, kwaliteiten, de ensemblewerking. Tevens zijn wij actief betrokken bij de gesprekken met de huidige huurders. Op basis hiervan ontwikkelen we een strategie om selectief op kwaliteit en meerwaarde de bestaande gebouwen in te passen in de bijzondere ontwikkeling Merwede.

In 2004 heeft de gemeente het OPG-terrein, gelegen tussen de Wilhelminalaan en het huidige busstation, aangekocht voor de toekomstige ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. In afwachting daarvan zijn de gebouwen van het OPG-complex de afgelopen jaren tijdelijk verhuurd aan een groot aantal gebruikers. Een aantal tijdelijke huurders heeft het gebied als aantrekkelijke plek op de kaart gezet. Het college ziet graag dat deze bedrijven en organisaties ook weer een plek kunnen krijgen in de nieuwe plannen. Deze maatschappelijke, creatieve en sportieve initiatieven passen goed bij de beoogde stadswijk.
De 5 bestaande gebouwen passen goed in de plannen voor Merwede en geven de nieuwe stadswijk identiteit en karakter. Volgende stap is nu een haalbaarheidsonderzoek.