junior stedenbouwkundige

Ik werk bij Mei omdat het bureau op dit moment aan erg relevante opgaven van verstedelijking en herontwikkeling werkt met een oog voor detail. Daar wil ik graag aan bijdragen.

Mijn favoriete gebouw is het Kolumba Museum in Keulen van Zumthor, waarbij er oneindige aandacht is geweest om voort te kunnen bouwen op een voormalige plek van gemeenschap.

Ik ben het meest trots op de manier waarop Rotterdamse ontwerpers, vormgevers, ontwikkelaars, de gemeente al jaren smaakmakers zijn in de gebouwde omgeving en mondiaal inspireren.

Nima is afgestudeerd aan de TU Delft als architect en heeft onder andere ervaring opgedaan bij West 8, waar hij werkte aan een tal van infrastructurele, stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven. Deze uitdaging zal hij voortzetten bij Mei met het architectuur raakvlak.