Mei vindt het vanzelfsprekend om in de geschiedenis te duiken om de ‘ziel’ van een gebouw te ontdekken. Ontwerpend onderzoek biedt de basis om te komen tot natuurlijke vormen van vernieuwing, geïnspireerd op oorspronkelijke kwaliteiten. Uit de liefde voor een gebouw volgt een nieuwe functie die precies past.
Bij transformatie van een gebouw gaat het erom van beperkingen, verrijkingen te maken. Door trefzeker in te grijpen en te behouden, komen nieuwe gebouwen tot stand die over de vanzelfsprekendheid en historische lading van oude gebouwen kunnen beschikken.

Van deze aanpak getuigt de grote variatie aan herbestemmingsprojecten van Mei, waaronder een reeks restauraties van Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Voorbeelden zijn het Jobsveem in Rotterdam, de Brug der Zuchten in Schiedam en verschillende winkelpanden aan de Rotterdamse Lijnbaan.

Bezoek aan staalfabriek voor Fenix I

Nieuws
Rotterdam, NL

Oceaanhuis

Transformatie van rijksmonumentale Stokvisgebouw
Project

Confectiefabriek wordt woongebouw

Nieuws
Oceaanhuis_Stokvisgebouw_Mei_Ossip

WEST507 – Transformatie Oceaanhuis

Nieuws
internet, magazines

Tektoniek – Woongebouw De Verkenner

Media

Healthy Urban Living – OPG terrein Utrecht

Nieuws
Trainingsruimte Codarts in Fenix Docks - mei architects and planners

Cultuur Cluster in Fenix Docks

Nieuws

Wonen in een zwembad

Nieuws

Bouw Rijksadministratie Gouda

Nieuws
magazines

Cobouw – Interview transformatie Kaaspakhuis Gouda

Media

Mei goes EXPO REAL

Nieuws
Rijswijk, NL

De Generaal

van leegstaand kantoorgebouw naar glazen woontoren
Project
Pitch Transformatieplein Laan van NOI Batavia - Mei -

Mei op transformatieplein PROVADA 2016

Nieuws

Feestelijke start Fenix I

Nieuws

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuws

Video Kaaspakhuis Gouda

Nieuws