“Architectuur is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een betere samenleving met blije mensen”