Circulariteit is onmisbaar voor een gezonde en duurzame samenleving. De circulaire economie is gebaseerd op een gesloten kringloopsysteem, dus zonder afval en zonder inzet van nieuwe grondstoffen. In de architectuur betekent dat om te beginnen zo veel mogelijk hergebruik van bouwmaterialen en producten. Maar het begint eigenlijk al met de vraag: Moeten we wel nieuw bouwen? En als we dat doen, dan moeten we zorgen dat de mensen van het gebouw gaan houden en er goed voor zullen zorgen.

Dat circulariteit al jarenlang belangrijk is in het werk van Mei blijkt niet alleen uit ons uitgebreide hergebruik portfolio. Ook in nieuwbouwprojecten maken wij bewust toekomstbestendige keuzes.

Een goed voorbeeld is de in 2008 opgeleverde Schiecentrale 4B in het Lloydkwartier Rotterdam. Dit gebouw is ontworpen volgens de in die tijd zeer in zwang zijnde principes van Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen. Het gebouw is maximaal flexibel opgezet. Woningen en bedrijfsruimten kunnen eenvoudig worden samengevoegd of juist gesplitst. Ook kan een woonruimte worden omgetoverd tot bedrijfsruimte, en vice versa. Alle gevelcomponenten, zoals puien en bergingen, zijn geprefabriceerd en demontabel. Voor dit innovatieve voorbeeldproject ontvingen wij indertijd IFD-subsidie.

Het onlangs getransformeerde Kaaspakhuis in Gouda is ook een prachtig voorbeeld van circulair bouwen. De originele houten kaasplanken uit het rijksmonumentale pakhuis, waarop ruim 100 jaar kaas heeft liggen rijpen, hebben wij kunnen hergebruiken bij de transformatie naar loftwoongebouw door ze toe te passen als wandafwerking in het atrium. Door op deze manier de geschiedenis van 100 jaar kaas maken voelbaar te houden heeft circulariteit identiteit en betekenis gegeven aan het gebouw.

In de diverse gebiedsontwikkelingen waar Mei op dit moment bij betrokken is, staat naast duurzaamheid en hergebruik vooral ook het creëren van een gezonde en groene woonomgeving voorop. Denk bijvoorbeeld aan het ‘vergroenen’ van gebouwen en daken en het integreren van mobiliteitssystemen als car-sharing en oplaadpunten voor electrische auto’s. Mei staat voor toekomstbestendig bouwen. Wij gaan circulair! Jij ook?

Natuurinclusief ontwerpen

Nieuws

Mei gaat circulair

Nieuws
Dordrecht, NL

De Johan van Beverwijck

nieuw woongebouw met actieve plint aan de Spuiboulevard in Dordrecht
Project

Bouw Kaaspakhuis Gouda

Nieuws

Healthy Urban Living – OPG terrein Utrecht

Nieuws
Gouda, The Netherlands

Kaaspakhuis Gouda

loftwoningen in rijksmonument
Project
exterieur 25KV
Rotterdam, NL

25 kV

transformatie tot bedrijfsverzamelgebouw
Project
Schiecentrale 4B
Rotterdam, The Netherlands

Schiecentrale 4B

multifunctioneel woon- en werkgebouw
Project