Ga direct naar de inhoud

Nantes Desiré Colombe

Animatie van de tekst “web page under construction”

De wijk Desiré Colombe ligt iets ten westen van het centrum van Nantes, een gebied dat in ontwikkeling is en moet worden verbonden met het centrum van de stad. De opdracht bestond uit restauratie, renovatie, nieuwbouw en het maken van een stedenbouwkundig plan.

De wijk bestaat uit een aantal leegstaande historische gebouwen die gesitueerd zijn rondom een verlaten park. Het park dient weer in verbinding met de stad te worden gebracht en een aantal historische gebouwen moet opgeknapt worden. De feestzaal ‘Salon Mauduit’ wordt op de locatie verplaatst. De historische gebouwen dienen een cluster van verenigingen te huisvesten. Tevens dient een kinderdagverblijf  en ca. 11.000m2 woningen te worden gerealiseerd.

In het ontwerpvoorstel en stedenbouwkundig plan van Mei & Arcature & Empreinte paysage is het park vergroot tot de randen van het gebied. Op deze manier vormt de wijk de ‘missing link’ tussen andere groene ruimtes in de stad. De woningen en het verenigingsgebouw komen in een park te liggen. De woongebouwen kenmerken zich door veel en grote buitenruimtes, zodat het park doorloopt tot in de gebouwen.

Het stadsblok is autovrij gehouden om de rustige sfeer in het park niet te verstoren. Voetgangersdoorgangen zijn belangrijk in de manier waarop de wijk verbonden wordt met de omgeving. Het plangebied is zichtbaar vanaf de openbare weg door gaten en overstekken in de bouwmassa´s die doorkijkjes geven naar het park. Het verenigingsgebouw toont zich naar de wijk en het park door een grote entree op de hoek aan de straatzijde en een entreeplein in het midden van het park.

Het verenigingsgebouw is ondergebracht in een historisch gebouw met een gedeelte nieuwbouw. Het verenigingsgebouw bevat een groot aantal kantoorruimtes voor verenigingen, dans- en muziekzalen, vergaderzalen en een binnentuin die allemaal gecentreerd zijn rond de historische feestzaal ‘Salon Mauduit’. De uitstraling van het historische gebouw blijft behouden doordat de binnentuin als buffer tussen de nieuwbouw en het oude gebouw ligt. Ook het verenigingsgebouw kenmerkt zich door veel buitenruimtes op verschillende niveaus, en sluit daarmee aan bij het concept om het hele plangebied om te vormen tot parkachtig gebied.