Ga direct naar de inhoud

De Nieuwe Hallen

Industrieel erfgoed ensemble wordt dynamisch woon- en werkgebied

In de Haagse wijk De Binckhorst werkt Mei, in opdracht van Duijnstede Beheer BV, aan herbestemming van een kenmerkend industrieel erfgoedensemble: De Nieuwe Hallen. De industriehallen, die in de jaren ’50 in opdracht van de gemeente gebouwd werden voor de Haagse ondernemers, hadden een belangrijke rol in de stimulering van lokale economie en werkgelegenheid. Nu, ruim 70 jaar later, worden de hallen opnieuw ingezet voor de mensen van Den Haag. Met een dynamisch programma dragen de getransformeerde Nieuwe Hallen bij aan de woon- en werkgelegenheid in het gebied, aansluitend op het levendige karakter van De Binckhorst.

Project info

Status
In development

Opdrachtgevers
Duijnstede Beheer BV

Programma
234 residential units, small-scale work activity, catering facilities, bicycle and car parking

Grootte
35.400 m2 GFA

01 slides

Context

De Nieuwe Hallen verkeerden bij aanvang van de transformatie-opgave nog in originele staat. Het plan is uniek in opzet; aan de randen bevinden zich kantoorgebouwen (representatieve functie) en in het binnengebied bedrijfshallen. De gebouwen zijn dusdanig opgezet dat er rond de hallen een hovenstructuur ontstaat, onderscheidend in schaal en maat. Daarnaast geven ook de typische naoorlogse karakteristieken van het ensemble, zoals de geprefabriceerde betonnen spanten en cassetteplafonds, de hallen een bijzondere kwaliteit. In de transformatie worden de bestaande kwaliteiten zoveel mogelijk gebruikt.

Luchtfoto van bestaande situatie
Bestaande situatie in 2020 © Ossip van Duivenbode

Levendigheid over de hele dag

Samen met Duijnstede ontwikkelt Mei dit plan voor een dynamisch en gezond woon- en werkklimaat. De transformatie sluit aan bij het historische gebruik en de bestaande kwaliteit van het industrieel erfgoed ensemble, en bij het innovatieve karakter van De Binckhorst. Het programma bestaat uit woningen, kleinschalige creatieve bedrijvigheid, horeca en een urban sports hal, die samen zorgen voor een levendigheid door de gehele dag heen. Binnen de bestaande industriehal komen deelruimtes voor meet-ups en ruimte voor kleinschalige horeca. Hierbij wordt het ruwe karakter van de hal omarmd, waardoor beperkte investering in isolatie en comfort nodig is.

Het plan

Tussen de getransformeerde hallen worden nieuwbouwvolumes gepositioneerd, die in maat en schaal aansluiten op de bestaande bebouwing in de omgeving. De torenvolumes worden vertrapt vormgegeven. Dit zorgt voor licht, lucht en ruimte in het plangebied en biedt een kansen om royale groene dakterrassen te maken. De positionering van de vertrapping is geoptimaliseerd voor het beste wind-, bezonning- en geluidsresultaat.

Op maaiveld niveau wordt het voorheen afgesloten ‘eiland’ in de Binckhorst voor iedereen opengesteld. De openbare ruimte tussen de hallen wordt zoveel mogelijk vergroend en biedt ruimte voor waterberging. Rondom karakteristieke gebouwen of locaties worden ‘Binckplekken’ voorgesteld: aantrekkelijke ontmoetingsplekken met een eigen identiteit, vaak gelegen aan het water. Op deze plekken wordt de bezonning geoptimaliseerd, zodat mensen er de hele dag kunnen genieten. Tevens worden de plekken voorzien van groen en bijbehorende voorzieningen zoals sport en spel. Zo voegen ze kwaliteit toe voor de hele Binckhorst.

Door een veelzijdige mix van wonen en werken is er gedurende de gehele dag bedrijvigheid in het gebied. Met het levendige karakter van De Nieuwe Hallen in combinatie met de veelzijdigheid van het programma, bedient de wijk straks een brede doelgroep. Juist door het specifieke karakter van de wijk en de collectieve mindset die de gebruikers daarin hebben, wordt er zo een sterke community gevormd.

De Nieuwe Hallen rond 1958

01 slides

Timeline

15 februari 2021

  • Nieuws
  • publicatie
01 slides

Bestaande bouw met nieuwbouw combineren? Werk samen met Mei.

Mei heeft grote expertise in Bestaand & Nieuw. Bekijk vergelijkbare projecten hier.

Volgend project

Fenix I

Van monumentale overslagloods naar gedurfd icoon voor Rotterdam