studie naar transformatie Station Sloterdijk

Het ‘reispaleis’ Sloterdijk is een sterk en stoer gebaar met de constructie als identiteitsdrager. Het nieuwe station is een omhulsel waarbinnen de trein en metro in drie dimensies aan elkaar verknoopt zijn. De glazen overkapping biedt zicht op de dynamiek van verkeersstromen, doorzicht naar de verschillende niveaus in het station, uitzicht op de omgeving en daglicht. Zien en gezien worden is weer een belangrijk aspect van het station geworden. De reiziger en zijn doel staan centraal!

Het nieuwe station Sloterdijk is een eenduidig station met alzijdige verbindingen. De nieuwe overkapping is qua morfologie verwant aan de andere infrastructurele bogen in de omgeving en vormt daardoor één herkenbare infrastructurele familie in het Teleportgebied.

Het nieuwe station Sloterdijk is een authentieke stationshal die een unieke plaats inneemt in de reeks van bestaande stations van Amsterdam. Door zijn sterke identiteit en structuur kunnen andere functies en toekomstige uitbreidingen eenvoudig aanhaken zonder afbreuk te doen aan de helderheid van het station.
Het station markeert het centrum van het Teleport gebied: het trekt mensen naar het station door de voorzieningen (multifunctioneel), de kwaliteit van de ruimte, en de (groene) belevingswaarde. De transparantie van het station zorgt ervoor dat deze kwaliteiten naar buiten uitstralen. Het station wordt zo een levendige en aantrekkelijke vervoersknoop die bijdraagt aan de beoogde centrumontwikkeling.

Sloterdijk_NL_meiarchitectsandplanners.pdf (4 MB) download