nieuw woongebouw met actieve plint aan de Spuiboulevard in Dordrecht

De drukke Spuiboulevard in Dordrecht gaat de komende jaren meer veranderen in een stedelijke woonomgeving. In opdracht van Van Pelt Ontwikkelt heeft Mei architects and planners op de plek van een jarenlang leegstaand kantoor een nieuw duurzaam gebouw ontworpen waarin gezond stedelijk leven centraal staat. Het gebouw krijgt 53 flexibel indeelbare appartementen en een plint vol bedrijvigheid: ‘De Johan van Beverwijck’.

Het gebouw is ontworpen als drie sculpturale blokken die uitkragen boven een levendige plint met bedrijvigheid. De plint is dubbelhoog, met genereuze entrees naar de woningen. Om goed aan te sluiten op de omliggende bebouwing is de gevel aan de Spuiboulevard opgedeeld in drie samenhangende delen die in kleur en textuur verschillen. Door verbijzonderingen in het metselwerk krijgen de dichte geveldelen een subtiele dieptewerking. In de compositie wisselen horizontaliteit en verticaliteit elkaar af. De verticaliteit in de metselwerkgevels aan de Spuiboulevard wordt extra benadrukt door de gevelopeningen naar boven toe groter te maken.

De hoeken van het gebouw zijn verbijzonderd door enkele ‘happen’ uit het bouwvolume te halen. Ter plaatse van de rotonde aan de zogenaamde ‘rode loper’, de belangrijke voetgangersroute van het station naar de binnenstad, geeft de sculpturale hoek veel extra ruimte aan de openbare straat.

De zuidzijde aan de Beverwijcksplaats is informeler. Hier toont het gebouw zich met een compositie van balkons en terrassen als een echt ‘mensengebouw’. De gevel met royale terrassen op de zon loopt trapsgewijs af. De parkeergarage krijgt een afwerking van hoogwaardig geperforeerd aluminium, voorzien van een begroeiing met blauwe regen en clematis.

Mei werkt dit project, samen met constructeur IMd en installatieadviseur KVMC, uit in BIM.

In januari 2018 is de omgevingsvergunning verleend.

Interesse? Meld je hier aan op en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.