restauratie rijksmonument

Het Slaakhuys, gelegen aan de Slaak 34-38 in Rotterdam, was de voormalige redactie en drukkerij van dagblad het Vrije Volk. Het is in 1952-1954 in opdracht van uitgeverij De arbeiderspers gerealiseerd naar ontwerp van de architecten J.J.M. Vegter en P.A. Leupen. In 2010 is het Slaakhuys geselecteerd voor de top 100 van gebouwen die gewaardeerd worden als wederopbouw Rijksmonument. De laatste jaren is het gebouw is verval geraakt door leegstand en kraak.

Naast een conceptplan voor hergebruik en een restauratieplan voor de gevel heeft Mei architects and planners in opdracht van stichting Havensteder een restauratievisie opgesteld. Het doel van deze visie is om een restauratiekader te geven bij (toekomstige) ingrepen en transformaties van het Slaakhuys.

Bijzonder aan het Slaakhuys is dat het één van de eerste wederopbouw monumenten betreft. Kenmerkend voor de wederopbouwarchitectuur zijn de expressieve details en componenten. In de nieuwe methode die wij ontwikkeld hebben worden deze componenten nauwkeurig beschreven. Daardoor kan de gevelrestauratie uitgevoerd worden met behoud van de oorspronkelijke architectuur. Dit instrument als gegeven en de kennis die wij op het gebied van materialisatie en bouwtechnologie ontwikkeld hebben passen wij nu ook toe voor de Lijnbaan in Rotterdam, tevens een wederopbouwmonument. Zo zijn wij in staat een integrale methodiek te ontwikkelen die vaker toegepast kan worden, waarbij wedergeboorte en behoud van identiteit van het gebouw centraal staat.

In de uitvoering van de gevelrestauratie van het Slaakhuys zijn de onderhoudswerkzaamheden aan het exterieur met name gericht op het preserveren van het monument en het voorkomen van verder verval. Daar waar monumentale onderdelen worden aangeraakt, zoals bijvoorbeeld de dakranden of de tuimelramen, is een restauratieve aanpak toegepast. In het interieur zijn monumentale gebieden aangewezen die typerend zijn voor de wederopbouw architectuur en het karakter van het gebouw en die bij gebruik voor nieuwe functies zoals kantoren of winkels niet aangetast mogen worden. De restauratie is er ook op gericht om het gebouw  in de toekomst flexibel in te kunnen richten. Op deze manier is het gebouw gereed voor de toekomst en zal de historie tastbaar blijven.