Industrieel erfgoed ensemble wordt dynamisch woon- en werkgebied

Aan de Melkwegstraat tegenover de Binckhaven in de Haagse wijk De Binckhorst ligt een kenmerkend industrieel erfgoed ensemble: De Nieuwe Hallen.

Deze industriehallen zijn in de jaren ‘50 in opdracht van de gemeente gebouwd voor de Haagse ondernemers, ter stimulering van de lokale economie en werkgelegenheid. De hallen verkeren nog in oorspronkelijk staat. De opzet van het ensemble, met kantoorgebouwen aan de randen (representatieve functie) en bedrijfshallen in het binnengebied, is uniek. Het ensemble is dusdanig opgezet dat er rond de hallen een hovenstructuur ontstaat, die onderscheidend is in schaal en maat. Ook de constructie met geprefabriceerde betonnen spanten en cassetteplafonds is zeer karakteristiek voor de naoorlogse bouwmethode.

Voor de Nieuwe Hallen ontwikkelden Duijnstede en Mei dit plan voor een dynamisch en gezond woon- en werkklimaat. Het plan sluit aan bij het historische gebruik en de bestaande kwaliteit van het industrieel erfgoed ensemble, en bij het innovatieve karakter van De Binckhorst. Het programma bestaat uit woningen, kleinschalige creatieve bedrijvigheid, horaca en een urban sports hal, die samen zorgen voor een levendigheid door de gehele dag heen.

Het interieur van de bestaande industriehal wordt ingericht als gemeenschappelijke shared space voor meet-ups, met ruimte voor kleinschalige horeca. Het ruwe karakter van de hal wordt omarmd en er is slechts beperkte investering in isolatie en comfort nodig.
Tussen de getransformeerde hallen worden nieuwbouwvolumes gepositioneerd, die in maat en schaal aansluiten op de bestaande bebouwing. De torenvolumes worden vertrapt vormgegeven. Dit zorgt voor licht, lucht en ruimte in het plangebied en biedt een kansen om royale groene dakterrassen te maken. De positionering van de vertrapping zijn geoptimaliseerd voor het beste wind-, bezonning- en geluidsresultaat.

Op maaiveld niveau wordt het voorheen afgesloten ‘eiland’ in de Binckhorst voor iedereen opengesteld. Waar mogelijk wordt het weefsel van de hallen vergroend en wordt ruimte geboden voor waterberging. Aan de achterzijde van het plangebied wordt een ‘Binckplek’ voorgesteld. Deze publieke verblijfsplek voegt kwaliteit toe voor de hele Binckhorst.

Dankzij de levendige mix van wonen en werken wordt het gebied gedurende de hele dag geactiveerd. Het specifieke karakter van De Nieuwe Hallen zal een groep mensen met eenzelfde mindset aantrekken, en daarmee een ‘community’ vormen.