Industrieel erfgoed ensemble wordt dynamisch woon- en werkgebied

Aan de Melkwegstraat tegenover de haven in de Haagse wijk De Binckhorst ligt een kenmerkend industrieel erfgoed ensemble: De Nieuwe Hallen.

Deze industriehallen zijn in de jaren ‘50 in opdracht van de gemeente gebouwd voor de Haagse ondernemers, ter stimulering van de locale economie en werkgelegenheid. De belangstelling hiervoor was groot. De hallen verkeren nog in oorspronkelijk staat. De opzet van het ensemble, met kantoorgebouwen aan de randen (representatieve functie) en bedrijfshallen in het binnengebied, is uniek. Het ensemble is dusdanig opgezet dat er rond de hallen een hovenstructuur is ontstaan, bijzonder in schaal en maat. Ook de constructie met geprefrabriceerde betonnen spanten en cassetteplafonds is zeer karakteristiek voor de na-oorlogse bouwmethode.

Voor de Nieuwe Hallen ontwikkelde Mei dit plan voor een dynamisch en gezond woon- en werkklimaat voor Haagse ondernemers en internationaal georiënteerde bedrijvigheid. Het plan sluit aan bij het historische gebruik en de bestaande kwaliteit van het industrieel erfgoed ensemble en bij het innovatieve karakter van De Binckhorst. Het programma wordt aangevuld met horeca en kleinschalige retail om de levendigheid van het gebied te versterken. Ook voegen we, gefaseerd, een passend woonproduct toe: lofts, 3 generatiewoningen en woon-werk woningen, waarvan 30% sociale huur.

Het plan is onderverdeeld in een ontwikkelvisie voor de korte en de lange termijn. Op korte termijn wordt ruimte gecreëerd voor start-ups en bedrijven die zich richten op maatschappelijke en technologische innovaties met internationale impact. Het interieur van de bestaande industriehal wordt ingericht als gemeenschappelijke shared space voor meet-ups met ruimte voor kleinschalige horeca. Het ruwe karakter van de hal wordt omarmd en er is slechts beperkte investering in isolatie en comfort nodig. Elke start-up krijgt een eigen, flexibele en comfortabele paviljoen. De paviljoens zijn circulair, eenvoudig aanpasbaar en verplaatsbaar en geven elk bedrijf een eigen identiteit.

Op lange termijn worden aan het ensemble nieuwe hallen, passend qua schaal en maat, toegevoegd. De plint blijft bestemd voor werken, met meer ruimte voor Haagse bedrijven. De bedrijvigheid wordt opgeschaald van innovatieve, creatieve start-ups naar scale-ups tot corporate kantoorruimte. Boven de nieuwe hallen komen ook woningen. De nieuwe volumes worden vertrapt gepositioneerd, rekening houdend met zon en uitzicht. Ook een goede bezonning van de openbare ruimte, binnen de bestaande hovenstructuur, staat centraal. Naast groen in de openbare ruimte, worden ook de daken vergroend.

Dankzij de levendige mix van wonen en werken wordt het gebied over de gehele dag geactiveerd. Het specifieke karakter van De Nieuwe Hallen, de levendige mix van bedrijvigheid en wonen tegen een decor van uniek industrieel erfgoed, zal een groep mensen met dezelfde mindset aantrekken, en daarmee een ‘community’ vormen.