transformatie tot cultuurcluster

Voor de herbestemming van de cacaofabriek in Helmond ontwikkelde Mei een strategie om het ontwerp te laten integreren in de moderne, en alsmaar veranderende stedelijke context. Deze strategie is gebaseerd op de waardering van de sterke cultuurhistorische uitgangspunten. Het cultuurhistorische gegeven dat fabrieken – en zo ook de cacaofabriek –  in de tijd vaak groeien en krimpen, is verworden tot het totaalconcept voor de transformatie. De nieuwe fabriek is flexibel van aard en aanpasbaar in de tijd.

Van de overgebleven waardevolle fabriek moet weer een échte fabriek gemaakt worden die het karakter van Helmond als werkstad weerspiegelt. Dit wordt bewerkstelligd door de volgende ingrepen: het originele productieproces van de cacaofabriek weer afleesbaar maken, mid-tech maakindustrie (bijvoorbeeld een chocolaterie) in het programma integreren, de oude aandrijfas als uniek object in het gebouw zichtbaar en dragend voor het ontwerp maken, de historische relatie van de fabriek met de Zuid-Willemsvaart waarneembaar maken, cacaobomen in kassen plaatsen, historische afbeeldingen gebruiken in het interieur, bijzondere details conserveren, onvolkomenheden omarmen en de authentieke gevel renoveren.

Ingrepen in het monument moeten zich beperken tot geconcentreerde, herkenbare en eigentijdse toevoegingen of aanpassingen om bouwkundige of bouwfysische problemen op te lossen. De toevoeging van nieuw materiaal wordt beperkt tot het hoognodige, installaties mogen in het zicht zijn en tijdlagen worden weer zichtbaar door het verwijderen van maskerende lagen.

De aansluiting met de stad Helmond wordt gevonden door in de Cacaofabriek 24h-levendigheid te introduceren en een waar cultureel complex te creëren voor de Helmonders. De combinatie van Culturele Hotspot met de maakindustrie zorgt voor een 24uurs-programmering. Door het verbinden van alle programma onderdelen kan een (tijdelijk) evenemententerrein ontstaan met mogelijkheden voor een openlucht bioscoop en concerten op een drijvend platform.

Voor dit plan heeft Mei de tweede prijs ontvangen bij de architectenselectie.