Groen en gezond wonen in de Binckhorst

Voor de locatie van het voormalige hoofdkwartier van de luchtmacht, tussen de Trekvliet en de Binckhorstlaan, ontwikkelde Mei architects and planners een plan voor gezond en groen wonen in combinatie met maatschappelijk programma.

Door de aanwezige bebouwing te slopen ontstaat de mogelijkheid de aanwezige Groene long van Laak voort te zetten en te verbinden met het water van de Trekvliet. Ook het park rondom kasteel Binckhorst kan worden geïntegreerd. Hierdoor ontstaat een fraaie groene recreatieve route door de Binckhorst en kunnen hier woningen worden gerealiseerd met oriëntatie op groen en water.

De woningdichtheid neemt in het plan trapsgewijs af van de Binckhorstlaan richting het water. De hoge bebouwing langs de Binckhorstlaan is gunstig voor het verlagen van de geluidbelasting in het gebied. Er is voorzien in een grote woningdifferentiatie, geschikt voor drie generaties en met ‘talent housing’ voor internationaal talent. Ook zal conform de geldende regelgeving een gedeelte sociale woningbouw gerealiseerd worden. Naast woonprogramma is er ook maatschappelijk programma, met o.a. de tijdelijke huisvesting voor gezelschappen, personen en bedrijven op het gebied van dans, muziek, sport en beweging.