Ga direct naar de inhoud

Mei presenteert geniaal plan voor Familiepark aan de Croeselaan in Utrecht.

Utrecht krijgt vanaf 2023 een nieuw stadsdeel tussen de Croeselaan en de Jaarbeurs. In het door de gemeente Utrecht opgestelde masterplan voor het Beurskwartier wordt een deel van de bebouwing aan de Croeselaan afgebroken. Mei architecten is met drie andere partijen uitgenodigd om een alternatief idee te presenteren voor dit deel van het masterplan, waarin een ‘substantieel’ deel van de bestaande woningen behouden dient te blijven. Op 16 oktober jl., hebben de vier architect/ontwerpers hun ideeën gepresenteerd aan de bewoners van de Croeselaan, de wethouder en gemeenteambtenaren.

“Samen maken we de stad”

In 2017 heeft een team van stedebouwkundigen van de gemeente Utrecht een masterplan opgesteld voor het Beurskwartier “Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein”. In dit plan wordt ingezet op een eigentijdse aanvulling op het historische centrum met vooral hoge gebouwen gelegen aan twee parken; een buurtpark en een stadspark. Voor zowel de geplande nieuwbouw woningen als het groen lijkt er een focus op kwantiteit te zijn.
Aan de Croeselaan staan momenteel ruim 60 klassieke jaren-30 woningen in goede staat. In de huidige omgevingsvisie zullen hiervan 31 woningen moeten wijken om ruimte te maken voor het stadspark en om verbinding te maken tussen het Beurskwartier en het centrum.
Bewoners en omwonenden juichen deze plannen niet toe en ook de raad stelt vraagtekens bij de sloop van de woningen. De vier politieke partijen Groen Links, VVD, SP en D66 dienen uiteindelijk een amendement in om een alternatief voorstel voor het masterplan af te dwingen.

Urban Healthy Living

Mei presenteerde op 16 oktober jl. een alternatief voorstel dat is gebaseerd op het idee van een Familiepark in de stad. Belangrijkste conceptuele en tegelijkertijd stedenbouwkundige aanpassing ten opzichte van het masterplan is de vergroting van het stadspark richting het centrum, waarbij de auto ‘te gast’ is en het gebied geoptimaliseerd wordt voor fietsers, wandelaars en parkbezoekers. Door het stadspark langs en over de woningen heen te laten lopen, wordt de harde grens tussen het park en de Croeselaan verzacht. Bovendien worden de bestaande jaren-30 woningen onderdeel van het Familiepark.

In dit alternatief plan worden niet alle, maar wel minimaal 60% van de woningen aan de Croeselaan behouden. Het bestaande woonblok wordt aan beide kanten iets ingekort, zodat het park zich rond het blok kan vormen en doorgaande fietsroutes worden gecreëerd.
Verder wordt er middels een groene helling en brede trap een doorgang gemaakt door en over het bouwblok heen. Aan het verhoogde groene plein, centraal gelegen in het park, krijgt (bestaande) horeca een uitnodigend terras. De trappen en het glooiende landschap bieden tal van mogelijkheden voor vermaak voor jong en oud. Denk aan optredens en buiten activiteiten in de zomer, speel aanleidingen voor kinderen en een sneeuwhelling in de winter.
Bij de inrichting van het park wordt ingezet op maximale vergroening, waarbij ook de gevels en daken van de woningen deels begroeid en vergroend worden. Al deze aspecten van het plan dragen bij aan een stedelijk, groen en gezonde leefomgeving, centraal in de stad.

De aanwezige toehoorders, Victor Everhardt (wethouder Stationsgebied), gemeenteambtenaren, maar vooral ook de bewoners reageerden enthousiast op dit idee. Vanuit de zaal klinken positieve reacties, als ‘geniaal plan’!
Ook de plannen van Architect en kunstenaar John Körmeling, Stedenbouwkundige Paul Kurstjens en landschapsarchitecten ZUS boden vernieuwende visies op de opgave, die enthousiast werden ontvangen.

De gemeente is aan zet

In de komende maanden zal het stedenbouwkundig team van de gemeente de ideeën presentaties intern beoordelen. Op basis hiervan zal door de gemeente een alternatief masterplan worden opgesteld. Uiteindelijk zal de Raad beslissen of het huidige of alternatieve masterplan doorgang krijgt.
De bewoners wachten af, het ‘samen maken’ kent immers grenzen: Gaan de woningen verdwijnen of oplossen in het groen?