Ga direct naar de inhoud

Architectenselectie Eiffel Maastricht

Eiffel

Mei heeft samen met 4 andere bureaus deelgenomen aan de Europese aanbesteding voor de cascorestauratie en transformatie van het Eiffelgebouw te Maastricht.  De gemeente Maastricht overweegt het Rijksmonument De Eiffel te herbestemmen en te transformeren voor (meervoudig) toekomstig gebruik. Het Rijksmonument De Eiffel aan de Boschstraat is een voormalig fabrieksgebouw voor de massaproductie van Sphinx sanitair. De uitstraling van het Eiffelgebouw is eenvoudig, robuust, industrieel en is door de imposante omvang zeer dominant in de industriële omgeving van het voormalige Sphinxcomplex. De opzet van het complex is zo opgebouwd  om het massaproductieproces efficiënt en optimaal te laten verlopen. Dit is onder andere afleesbaar door de eenvormigheid, repetitie van de kolommenstructuur en de maar liefst 183 m lengte van het gebouw.

Naar aanleiding van de vraag van de Gemeente Maastricht heeft Mei een voorstel gemaakt. Met betrekking tot de plan van aanpak voor de cascorestauratie van het Eiffelgebouw worden de hoge monumentale en historische waarden benadrukt en versterkt, zoals de gewapende betonnen draagconstructie met balkenloze vloeren en de typische kolomkoppen.  Maar ook het tonen van en het verwijzen naar het wc-product die in elk Nederlands gebouw/woning  aanwezig is door middel van een screening op glas. De afleesbaarheid van de massaproductie wordt benadrukt door middel van de typische constructie, typologie en de sfeer en de herhaling van de kolommen, ramen en verdiepingen. Door historische sanitairkleuren te gebruiken laat het tevens de verbinding met industriële productie zien.

eiffel_stC_int

Placemaking speelt ook een belangrijke rol in het ontwerp door veel mensen bekend te laten maken met het Eiffelgebouw met een voor het gebouw passende en bijzondere programmering. Een multifunctioneel programma, waar nieuwe innovaties worden  gefaciliteerd  en gestimuleerd en waarbij ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Het gebouw transformeert in een verticale stad, met een gemixte en eventueel zelfs wisselende samenstelling van bewoners, studenten, werkruimten, ateliers, kleine bedrijven, horeca, hotelkamers en tijdelijke functies als een pop-up restaurant, tentoonstelling, etc. Vooral in de beginperiode zal dit veel mensen naar het Eiffelgebouw trekken die op hun beurt weer praten over het mooie en unieke industriële gebouw, dat weer meer mensen naar het gebouw zal trekken.

Door de maatregelen als het benadrukken van de monumentale en historische aspecten van het gebouw en door middel van de bekendheid van het gebouw door placemaking zal de waarde van het gebouw zich positief ontwikkelen. Door deze strategie worden de kansen van het terugverdienen van de investering vergroot en versneld.

Voor deze architectenselectie heeft Mei samengewerkt met OeverZaaijer voor het stedenbouwkundige plan, brandadviseur (Ralph Hamerlink)  en bouwfysicus (DGMR).