Masterclass ‘Toekomstbestendige bedrijfsruimten in de stad’

Op donderdag 14 november geeft Michiel van Loon in samenwerking met Joris Quaedflieg van BSP (Bureau Stedelijke Planning) en Matthijs van ’t Hoff (stedenbouwkundige) de praktijkgerichte masterclass: “Toekomstbestendige bedrijfsruimten in de stad” in het Kabeldistrict. De masterclass haakt aan op een actueel thema, dat bij veel gemeenten speelt: hoe slim om te gaan met functiemenging en verdichting van woningen en bedrijven in de stad. Naast een aantal internationale case studies, ligt de focus op het Kabeldistrict in Delft. Een project…