Mei vindt het vanzelfsprekend om in de geschiedenis te duiken om de ‘ziel’ van een gebouw te ontdekken. Ontwerpend onderzoek biedt de basis om te komen tot natuurlijke vormen van vernieuwing, geïnspireerd op oorspronkelijke kwaliteiten. Uit de liefde voor een gebouw volgt een nieuwe functie die precies past.
Bij herbestemmingsprojecten gaat het erom van beperkingen, verrijkingen te maken. Door trefzeker in te grijpen en te behouden, komen nieuwe gebouwen tot stand die over de vanzelfsprekendheid en historische lading van oude gebouwen kunnen beschikken.

Van deze aanpak getuigt de grote variatie aan herbestemmingsprojecten van Mei, waaronder een reeks restauraties van Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Voorbeelden zijn het Jobsveem in Rotterdam, de Brug der Zuchten in Schiedam en verschillende winkelpanden aan de Rotterdamse Lijnbaan.

exterieur 25KV
Rotterdam, NL

25 kV

transformatie tot bedrijfsverzamelgebouw
Project

Mei nieuwe partner NRP

Nieuws
Zicht-vanaf-de-Schie

De Fabriek Delfshaven dingt mee naar Gebouw Van Het Jaar

Nieuws
Enschede, NL

De Bastille

herbestemming Bastille van Piet Blom tot activiteitengebouw voor studenten
Project
Eiffel
Maastricht, NL

Eiffelgebouw Sphinx complex

transformatie Rijksmonument
Project
Rotterdam, NL

Kantinedeel

van kantinegebouw tot kantoorruimte
Project