loftwoningen in rijksmonument

Het Kaaspakhuis De Producent aan de Wachtelstraat te Gouda is een Rijksmonument en heeft de afgelopen 100 jaar als kaaspakhuis gefunctioneerd. Toen de kaasproductie verhuisde naar een ander onderkomen, kon dit markante gebouw ontwikkeld worden tot woongebouw met prachtige lofts.

In het gebouw komen 52 flexibele appartementen met een groot atrium in het midden. Flexibel betekent dat de kopers zelf kunnen bepalen hoe groot zij hun appartement willen. De plannen houden rekening met de bijzondere rol die het in de kaasgeschiedenis van Gouda heeft.

Kaas gedijt goed in koele donkere ruimtes, mensen bij licht en ruimte. Middels twee belangrijke architectonische ingrepen is het mogelijk geworden om het kaaspakhuis te transformeren tot een woongebouw vol licht, lucht en ruimte. Om daglicht en buitenruimte te creëren zijn, met behoud van de monumentale waarden, op strategische plekken loggia’s gemaakt in de bestaande gevel. De oorspronkelijke steeg tussen de twee kaaspakhuizen wordt getransformeerd tot een centraal atrium waardoor royaal daglicht in het gebouw komt. Deze centrale hal krijgt twee entrees, aan de Wachtelstraat en aan de Westerkade. De huidige kaasplanken uit het kaaspakhuis worden gebruikt als wandafwerking in het atrium.

Een deel van de oorspronkelijke buitengevels blijft in het atrium overeind staan en wordt hergebruikt als liftschacht. Met twee glazen liften die langs deze historische gevelwanden op-en-neer gaan, kunnen de bewoners en bezoekers de woningen op de verdiepingen bereiken en het gebouw optimaal beleven.

De bouw is gestart in april 2016 en de woningen worden opgeleverd in juli-augustus 2017.  Volg de bouw.

Bekijk ook de video over het Kaaspakhuis Gouda, een film over de geschiedenis en de karakteristieken van het bijzondere gebouw en een toelichting op de architectonische ingrepen.

Kaaspakhuis_NL_meiarchitectsandplanners.pdf (6 MB) download